Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Thu Dec 12 2002 - 22:01:34 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Fri, 2002-11-29 at 22:08, Svend Erik Venstrup wrote:
> > Henrik Brix Andersen wrote:

-[snip ]-

Jow!!
Saa er kernen konfigureret, o.s.v.

Men jeg mangler at faa den til at starte med lilo,,

Min lilo.conf ser saaledes ud:

-[snip all of/ etx/lilo.conf ]-

boot=/dev/sda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
default=linux
image=/boot/vmlinuz-2.2.12-20
  label=linux
  initrd=/boot/initrd-2.2.12-20.img
  read-only
  root=/dev/sdb6
image=/boot/vmlinuz-2.4.20
  label=new
  #initrd=/boot/initrd-2.2.12-20.img
  read-only
  root=/dev/sdb6
other=/dev/sda2
  label=dos

-[/snip all of/ etx/lilo.conf ]-

Det eneste lilo gor er at skrive LIL-, for derefter at stoppe.
Derefter er der kun metoden med disketten.

/sbin/lilo gir folgende svar:

/sbin/lilo
Added linux *
Added new
Added dos

jeg synes ikke jeg kan se nogle fejl i lilo.conf, jeg
haaber der er et par friske ojne til at finde fejlen.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Thu Dec 12 22:00:36 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:31 CEST