Re: [Forum] Debian 3.0 stable Xserver

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun Dec 08 2002 - 23:22:30 CET

Frederik Dannemare wrote:

> Svend Erik Venstrup skrev:
> > Frederik Dannemare wrote:
>
> lad os starte fra bunden:
>
> virker din mus uden for X. Prøv engang at lukke X ned (eller skift til
> tty1 med ctrl+alt+F1).

> "cat /dev/psaux" (du har en ps/2 mus, right?) som
> root og bevæg din mus. Skrives der nu en masse underlige tegn på skærmen
> i takt med, at du bevæger musen.

Den smuttede totalt for mig!!

Som root

cat /dev/psaux + bevaege musen -> underlige tegn.

Jeg haaber at den ovrige info er relevant.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Sun Dec 08 23:22:29 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:30 CEST