Re: [Forum] Debian 3.0 stable Xserver

From: Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>
Date: Sun Dec 08 2002 - 22:44:39 CET

Svend Erik Venstrup skrev:
> Frederik Dannemare wrote:

lad os starte fra bunden:

virker din mus uden for X. Prøv engang at lukke X ned (eller skift til
tty1 med ctrl+alt+F1). "cat /dev/psaux" (du har en ps/2 mus, right?) som
root og bevæg din mus. Skrives der nu en masse underlige tegn på skærmen
i takt med, at du bevæger musen?

/frederik
Received on Sun Dec 08 22:40:03 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:30 CEST