[Forum] Linux arbejde i Århus?

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Sun Dec 08 2002 - 20:27:55 CET

Hej,
 Jeg arbejder nu for Vestas, og, som I nok ved, er der en stor
fyrringsrunde igang. Jeg vurderer, at der er en lille, men ikke
forsvindende, risiko for, at jeg bliver ramt.

Da jeg så _måske_ skal søge nyt arbejde, kender I så noget Linux relateret
her i Århus eller omegn? Er der nogle firmaer uden ansættelses-stop, som
bruger Linux, jeg kan sende en (uopfordret) ansøgning til?

Esben
Received on Sun Dec 08 20:27:55 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:30 CEST