[Forum] libpng ver 1.0.12 og png.h 1.0.3

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Fri Dec 06 2002 - 01:41:45 CET

Jeg må ikke få lov til at kompilere gui til mplayer fordi den klager sig
over, at headeren og filen ikke er samme versionsnummer. Jeg har kigget i
configure.log og fundet ovenstående trælse tal. Jeg har ændret på tallene i
png.h men lige meget hjælper det. Configure mener, at det er en version 1.0.3
- amen! Hvordan får jeg kompileret mit mplayer gui?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Fri Dec 06 00:42:36 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:29 CEST