[Forum] mplayer og dvd

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Dec 05 2002 - 16:14:54 CET

Jeg har hentet mplayer ned og kompileret. Og nu måtte den gerne spille
dvd'er. Når jeg prøver med min StarWarsDvd, får jeg følgende besked:
Playing DVD title 1
libdvdread: Attempting to use device /mnt/dvdrom mounted on /mnt/dvdrom for
CSS
authentication
Reading disc structure, please wait...
libdvdread: Can't open file VIDEO_TS.IFO.
Can't open VMG info!

Filen findes, men den hedder video_ts.ifo, og det er muligvis derfor, den
ikke finder den rette fil. Kender nogen problemet eller løsningen?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Dec 05 15:15:41 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST