Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Mon Dec 02 2002 - 05:40:12 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Fri, 2002-11-29 at 22:08, Svend Erik Venstrup wrote:
> > Henrik Brix Andersen wrote:
> > > Har du downloadet en kerne fra kernel.org eller har du hentet en pakke
> > > (rpm, deb eller lign.) fra din distributions website?
>
> Du svarede ikke på dette...?

http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.4.20.tar.gz [28-Nov-2002
15:53 32.4M]

>
>
> > den starter ok, med en masse [FAILED], i opstarten, men ender i goe gamle
> > KDE,
> > men uden kontekt til nettet.
>
> Ok.
>
> > I /boot/ er der tre links
> > /boot/System.map -> /boot/System.map-2.2.12-20
> > /boot/module-info -> /boot/module-info-2.2.12-20
> > /boot/vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.2.12-20
> > Kan det drille?
>
> Nej, det er ikke det.
>
> I din tidligere mail skriver du, at du kører en 'make mrproper'
> efterfulgt af en 'make oldconfig'? Den første kommando fjerner den
> eksisterende .config fil, som indeholder din kernekonfiguration. Hvis du
> ikke kører en 'make menuconfig', 'make xconfig' eller lignende inden du
> kompilerer, baseres 'make oldconfig' på nogle defaults, sat af
> kerneudviklerne. Dette er højest sandsynligt ikke optimalt for dit
> system.
>
> Du skal nok have fat i en 'make xconfig' eller lignende, inkludere de
> moduler, du skal bruge, og så kompilere igen.
>
> Mvh
> ./Brix
> --
> Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
>
> "In addition to these ample facilities, there exists a powerful
> configuration tool called gcc."
> -- Elliot Hughes, author of lwm
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Mon Dec 02 05:39:39 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST