Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Sat Nov 30 2002 - 13:43:40 CET

On Fri, 2002-11-29 at 22:08, Svend Erik Venstrup wrote:
> Henrik Brix Andersen wrote:
> > Har du downloadet en kerne fra kernel.org eller har du hentet en pakke
> > (rpm, deb eller lign.) fra din distributions website?

Du svarede ikke på dette...?

> den starter ok, med en masse [FAILED], i opstarten, men ender i goe gamle
> KDE,
> men uden kontekt til nettet.

Ok.

> I /boot/ er der tre links
> /boot/System.map -> /boot/System.map-2.2.12-20
> /boot/module-info -> /boot/module-info-2.2.12-20
> /boot/vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.2.12-20
> Kan det drille?

Nej, det er ikke det.

I din tidligere mail skriver du, at du kører en 'make mrproper'
efterfulgt af en 'make oldconfig'? Den første kommando fjerner den
eksisterende .config fil, som indeholder din kernekonfiguration. Hvis du
ikke kører en 'make menuconfig', 'make xconfig' eller lignende inden du
kompilerer, baseres 'make oldconfig' på nogle defaults, sat af
kerneudviklerne. Dette er højest sandsynligt ikke optimalt for dit
system.

Du skal nok have fat i en 'make xconfig' eller lignende, inkludere de
moduler, du skal bruge, og så kompilere igen.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"In addition to these ample facilities, there exists a powerful
configuration tool called gcc."
                -- Elliot Hughes, author of lwm
Received on Sat Nov 30 13:43:40 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST