Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Nov 29 2002 - 22:08:45 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Fri, 2002-11-29 at 15:58, Svend Erik Venstrup wrote:
>
> Har du downloadet en kerne fra kernel.org eller har du hentet en pakke
> (rpm, deb eller lign.) fra din distributions website?
>
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make mrproper
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make oldconfig
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make dep
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make bzImage
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make modules
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make modules_install
> > [root@Svend linux-2.4.18]# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.18
>
> Jeg ville nok også kopiere System.map til /boot/System.map-2.4.18 - så
> får du pænere debug beskeder fra kernen - men ellers ser det fint ud.

Det er gjort

> Hvis du kan boote uden brug af initrd, så kan du roligt lade være med at
> oprette den.

den starter ok, med en masse [FAILED], i opstarten, men ender i goe gamle
KDE,
men uden kontekt til nettet.

Jeg tror aligevel der er et problem!!
,Jeg har kigget lidt rundt.

I /boot/ er der tre links
/boot/System.map -> /boot/System.map-2.2.12-20
/boot/module-info -> /boot/module-info-2.2.12-20
/boot/vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.2.12-20

Kan det drille?

Jeg har lavet en scren dump , det er ingen moduler

-[konsol dump]-
[svend@Svend svend]# /etc/rc.d/init.d/network start
/proc/sys/net/ipv4/ip_always_defrag is missing -- cannot control IP
defragmentation
Bringing up interface lo [ OK ]
Bringing up interface eth0 Delaying eth0 initialization.
                                                           [FAILED]
Bringing up interface eth1 Delaying eth1 initialization.
                                                           [FAILED]
[svend@Svend svend]#
-[/konsol dump]-

-[snip of /var/log/messages]-
nov 29 21:27:55 svend network: Bringing up interface lo succeeded
Nov 29 21:27:55 svend modprobe: can't locate module eth0
nov 29 21:27:55 svend ifup: Delaying eth0 initialization.
nov 29 21:27:55 svend network: Bringing up interface eth0 failed
Nov 29 21:27:55 svend modprobe: can't locate module block-major-11
Nov 29 21:27:55 svend modprobe: can't locate module eth1
nov 29 21:27:55 svend ifup: Delaying eth1 initialization.
nov 29 21:27:55 svend network: Bringing up interface eth1 failed
Nov 29 21:27:56 svend modprobe: can't locate module block-major-11
-[/snip of /var/log/messages]-

-[konsol dump]-
[svend@Svend svend]$ lsmod
Module Size Used by
[svend@Svend svend]$
-[/konsol dump]-

Det er vel et problem?

> Kerne 2.4.20 er netop kommet på gaden i går; måske det har interesse? Se

Tak for tippet, er hentet, jeg prver at lave nogle notater!!

> PS: Husk Ekstraordinær Generalforsamling på tirsdag d. 3. december!

Ja!!!!, den er paa lystavlen.

> "In addition to these ample facilities, there exists a powerful
> configuration tool called gcc."
> -- Elliot Hughes, author of lwm

Han er ret kvik ham "Elliot"

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Fri Nov 29 22:08:44 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST