Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Nov 29 2002 - 21:55:00 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Fri, 2002-11-29 at 15:58, Svend Erik Venstrup wrote:
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make mrproper
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make oldconfig
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make dep
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make bzImage
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make modules
> > [root@Svend linux-2.4.18]# make modules_install
> > [root@Svend linux-2.4.18]# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.18
>
> Forresten; Det er ikke tilrådeligt at kompilere software som root - du
> kan sagtens kompilere kernen som en dødelig bruger.

-[ok ]-

> Mvh
> ./Brix
> --
> Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
>
> "In addition to these ample facilities, there exists a powerful
> configuration tool called gcc."
> -- Elliot Hughes, author of lwm
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri Nov 29 21:55:00 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST