Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Fri Nov 29 2002 - 15:03:05 CET

On Fri, 2002-11-29 at 15:58, Svend Erik Venstrup wrote:
> [root@Svend linux-2.4.18]# make mrproper
> [root@Svend linux-2.4.18]# make oldconfig
> [root@Svend linux-2.4.18]# make dep
> [root@Svend linux-2.4.18]# make bzImage
> [root@Svend linux-2.4.18]# make modules
> [root@Svend linux-2.4.18]# make modules_install
> [root@Svend linux-2.4.18]# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.18

Forresten; Det er ikke tilrådeligt at kompilere software som root - du
kan sagtens kompilere kernen som en dødelig bruger.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"In addition to these ample facilities, there exists a powerful
configuration tool called gcc."
                -- Elliot Hughes, author of lwm
Received on Fri Nov 29 15:03:05 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST