Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Fri Nov 29 2002 - 15:01:20 CET

On Fri, 2002-11-29 at 15:58, Svend Erik Venstrup wrote:

Har du downloadet en kerne fra kernel.org eller har du hentet en pakke
(rpm, deb eller lign.) fra din distributions website?

> [root@Svend linux-2.4.18]# make mrproper
> [root@Svend linux-2.4.18]# make oldconfig
> [root@Svend linux-2.4.18]# make dep
> [root@Svend linux-2.4.18]# make bzImage
> [root@Svend linux-2.4.18]# make modules
> [root@Svend linux-2.4.18]# make modules_install
> [root@Svend linux-2.4.18]# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.18

Jeg ville nok også kopiere System.map til /boot/System.map-2.4.18 - så
får du pænere debug beskeder fra kernen - men ellers ser det fint ud.

Hvis du kan boote uden brug af initrd, så kan du roligt lade være med at
oprette den.

Kerne 2.4.20 er netop kommet på gaden i går; måske det har interesse? Se
http://www.kernel.org

Mvh
./Brix
PS: Husk Ekstraordinær Generalforsamling på tirsdag d. 3. december!

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"In addition to these ample facilities, there exists a powerful
configuration tool called gcc."
                -- Elliot Hughes, author of lwm
Received on Fri Nov 29 15:01:24 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST