Re: [Forum] Ny kerne 2.2.12-20 -> 2.4.18

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Fri Nov 29 2002 - 15:58:58 CET

Henrik Brix Andersen wrote:

> On Fri, 2002-11-29 at 10:20, Svend Erik Venstrup wrote:
> > Jeg er ved at prove med en ny kerne,
>
> Har du selv kompileret kerne 2.4.18 eller har du installeret den vha. en
> pakkemanager?

[root@Svend linux-2.4.18]# make mrproper
[root@Svend linux-2.4.18]# make oldconfig
[root@Svend linux-2.4.18]# make dep
[root@Svend linux-2.4.18]# make bzImage
[root@Svend linux-2.4.18]# make modules
[root@Svend linux-2.4.18]# make modules_install
[root@Svend linux-2.4.18]# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.4.18
Det er hvad der er gjort intil videre

> > Er denne file nodvendig?
>
> initrd (Initial RamDisk) indholder normalt de block device moduler, der
> er nødvendige for at tilgå root filsystemet, altså "/". Hvis du har
> kompileret understøttelse for disse block devices ind i kernen (og ikke
> som et modul), så behøver du ikke at lave en initrd.
>
> > Hvorledes skal denne file dannes?
>
> man mkinitrd
>
> > Skal linien slettes i lilo.conf?
>
> Ja, hvis du ikke har brug for at preloade moduler, så kan du roligt
> slette (eller udkommentere) linien i lilo.conf.
>
> Mvh
> ./Brix
> --
> Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
>
> "In addition to these ample facilities, there exists a powerful
> configuration tool called gcc."
> -- Elliot Hughes, author of lwm
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Fri Nov 29 14:50:08 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:28 CEST