[Forum] Re: GRUB

From: Krinsmøe <kkrinsmoe@stofanet.dk>
Date: Thu Nov 28 2002 - 05:23:54 CET

Hi,
 
          GRUB password 27-11-2002

 

Ved installering af Linux opfordres man til at bruge password ved GRUB, men passwords er helt utidssvarende i en tid hvor næsten alle er udrustede med spionkameraer og har magnetisk udstyr til at aflæse naboens tanker. Jeg taler ud fra egne erfaringer.

Der mangler en devise, en random låsekode, hvormed man effektivt kan låse sin computer. Jeg tænker på et system hvor man sætter en diskette i drevet, trykker helt vildt på en masse taster, således at ingen der overvåger (videoer) det, har mulighed for at genindtaste den rigtige sekvens. Ingen overhovedet, ved hvad den rigtige kombination er og derfor kan den ikke aflæses med underfundigt spiongrej. Og kun ved at genindsætte disketten (eller magnetkortet) kan man komme til at boote.

          Dette her er også idéen til et produkt, som jeg mener, der er et stort behov for. Det er især virksomheder har et behov for denne type "random password". På denne måde kan en medarbejders terminal låses på et øjeblik, og bootes på et øjeblik.

          Er der værktøjer i Linux hvormed man selv kan lave sådan en random låsekode?

 

                             Kaj Krinsmøe

                             mailto:kkrinsmoe@stofanet.dk
Received on Thu Nov 28 05:23:03 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:27 CEST