Re: [Forum] Debian dpkg problem

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Mon Nov 25 2002 - 15:35:49 CET

Svend Erik Venstrup wrote:

Davs

>>Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
>
>
> Jeg er meget i tvivl om hvorledes termen "unmet" skal oversaettes.
> Jeg har provet med ordboger, men synes der mangler en sammenhaeng,
> med det efterfolgende afhaengiheder. Jeg horer gerne et bud??

Jeg vil nok gå noget i retning af "uopfyldte afhængigheder". Altså at
der er nogle afhængigheder der skal være i orden inden den pågældende
pakke installeres, og dette er ikke tilfældet.

De mere debian-specifikke ting vil jeg overlade til andre :)

/Jens
Received on Mon Nov 25 15:36:11 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:27 CEST