Re: [Forum] Re: [Forum] kan ikke eksekvere binære filer

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Mon Nov 25 2002 - 02:18:12 CET

Tak for gode råd! Af en eller anden grund kunne jeg ikke regne ud, at det
måske var på vej ud af filtræet, at problemerne ligger. Det ved jeg stadig
ikke, om det er, men jeg prøver lige at undersøge det ordentligt ved
lejlighed.

Søndag den 24. november 2002 15:13 skrev du:
> Hejsa !
>
> Der kunne evt. være permissions på de directories, hvor de binære filer
> ligger ? Fordi der er jo "noget", der vil køre - f.eks. ls
>
> Når du siger "ALT" ikke vil køre, er det således ikke helt rigtigt.
> At du kan starte configure via sh, tyder også på, at der mangler
> execute-permission "et eller andet sted".
>
> Og hvis det er i directories, kan det være hele vejen i stien.
>
> Hvis du f.eks. vil execute noget, der ligger i /usr/local/bin, skal der
> være execute-permissions hele vejen, dvs /usr - den har utvivlsomt
> /usr/local
> og /usr/local/bin
> samt naturligvis programmet selv.
>
>
> Med venlig hilsen
> Svend Erik.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Jens Rohde" <jens@rohde.dk>
> To: <forum@aalug.dk>
> Sent: Sunday, November 24, 2002 11:46 AM
> Subject: Re: [Forum] kan ikke eksekvere binære filer
>
> > Claus Ladekjær Wilson wrote:
> >
> > Hej
> >
> > > Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det ikke har noget med cdbakeoven
> > > at gøre. Det er ALT, der ikke kan køre. Hvorfor kde-programmerne så kan
> > > køre, ved jeg ikke. Men at køre det som root hjælper ikke. Jeg kan ikke
> > > kompilere, jeg kan ikke konfigurere, Men hvis jeg skriver sh configure
> > > virker det.
> >
> > Skummelt! - kan du ikke lige smide en ls -l af sh og bash efter os samt
> > din path (echo $PATH) - der er noget der ikke hænger sammen her.
> >
> > > cdbakeoven har iøvrigt permission-koderne -rwxr-xr-x claus root, så der
> >
> > Ja den er der jo ikke noget i vejen med.
> >
> > /Jens
> >
> >
> >
> >
> > --
> > AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> > http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Mon Nov 25 01:18:32 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:27 CEST