Re: [Forum] dvd

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Fri Nov 22 2002 - 10:36:10 CET

Jeg har installeret dvd- og d5d-modulet for længe siden, men uden rigtig at
kunne bruge det til noget. Et kig på dvd-skiverne viser, at der er to
formater. Men jeg har kun haft begrænset held med det ene. Er der andre, der
har været mere heldige?

Fredag den 22. november 2002 00:44 skrev du:
> Hej
>
> On Thu, 2002-11-21 at 23:49, Claus Ladekjær Wilson wrote:
> > Jeg forsøgte på et tidspunkt at se video-film via xine. Dog uden held. I
> > stedet kan jeg konvertere formatet og så se det på den måde. Men det er
> > jo ligesom ikke lovligt. Jeg kører xine 0.9.9
>
> Nu stiller du jo så ikke noget spørgsmål, men jeg antager at du er
> interesseret i at vide hvorfor xine ikke vil afspille DVD?
>
> I Debian findes der en pakke indeholdende et DVD-plugin:
>
> [boll@spoon ~]$ apt-cache search xine|grep -i dvd
> [0:42]
> xine-dvdnav - xine DVD plugin that is capable of Menus and special
> features
> xine-dvd-plugin - css plugin for use with a linux dvd player called xine
> [boll@spoon ~]$
>
> Det kunne tænkes at tingene var organiseret på samme måde på Mandrake?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Fri Nov 22 09:36:25 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:26 CEST