Re: [Forum] dvd

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Fri Nov 22 2002 - 00:44:10 CET

Hej

On Thu, 2002-11-21 at 23:49, Claus Ladekjær Wilson wrote:
> Jeg forsøgte på et tidspunkt at se video-film via xine. Dog uden held. I
> stedet kan jeg konvertere formatet og så se det på den måde. Men det er jo
> ligesom ikke lovligt. Jeg kører xine 0.9.9

Nu stiller du jo så ikke noget spørgsmål, men jeg antager at du er
interesseret i at vide hvorfor xine ikke vil afspille DVD?

I Debian findes der en pakke indeholdende et DVD-plugin:

[boll@spoon ~]$ apt-cache search xine|grep -i dvd
[0:42]
xine-dvdnav - xine DVD plugin that is capable of Menus and special
features
xine-dvd-plugin - css plugin for use with a linux dvd player called xine
[boll@spoon ~]$

Det kunne tænkes at tingene var organiseret på samme måde på Mandrake?

-- 
Søren O.
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org
GPG signed mail preferred.
Received on Fri Nov 22 00:44:11 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:26 CEST