[Forum] dvd

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Nov 21 2002 - 23:49:29 CET

Jeg forsøgte på et tidspunkt at se video-film via xine. Dog uden held. I
stedet kan jeg konvertere formatet og så se det på den måde. Men det er jo
ligesom ikke lovligt. Jeg kører xine 0.9.9

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Nov 21 22:49:37 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:26 CEST