[Forum] Re: [Forum] adgang til linuxmaskinen fra en windows maskine i netværk

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@monsters.dk>
Date: Wed Nov 20 2002 - 20:58:10 CET

> Jeg skal sidde og eksperimentere lidt i netværk og skal have forbindelse
til
> filer på linuxmaskinen i et netværk der kører dhcp. Hvilken protokol skal
jeg
> bruge. Hvad med telnet eller nfs?

Det kan du gør på mange måder. Hvis det du vil er at pernament lave så du
kan
hente filer fra din linuxbox når du sidder på en windows box, så ville jeg
nok vælge
at sætte samba op, så kan du se din linux box i den normale smb browser i
windows.

/Kasper
Received on Wed Nov 20 20:58:23 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:25 CEST