[Forum] adgang til linuxmaskinen fra en windows maskine i netværk

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Wed Nov 20 2002 - 21:29:40 CET

Jeg skal sidde og eksperimentere lidt i netværk og skal have forbindelse til
filer på linuxmaskinen i et netværk der kører dhcp. Hvilken protokol skal jeg
bruge. Hvad med telnet eller nfs?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Wed Nov 20 20:29:46 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:25 CEST