Re: [Forum] Sortering af mail

From: Esben Nielsen <simlo@phys.au.dk>
Date: Mon Nov 18 2002 - 09:50:40 CET

Tak! Jeg fandt også ud af at Python har et email-bibliotek, som er
nemt at bruge. F.eks denne skriver en mailbox med mails sendt fra mig ud
fra en mailbox:

import mailbox
import re

file=open("mailbox","r")
box=mailbox.UnixMailbox(file)

a=box.next()
while a:
        fr=a.getheader("From")
        if fr and re.compile(".*simlo@ifa.au.dk.*").search(fr):
                print a
                b=a.fp.read()
                print b

        a=box.next()

Esben

On Mon, 18 Nov 2002, Jesper R. Meyer wrote:

> On Mon, 18 Nov 2002 01:03:43 +0100 (MET) Esben Nielsen wrote:
>
> > Jeg har brug for at sortere en masse _gamle_ mails. Jeg gik igang med
> > at bruge procmail til det, men procmail kan tilsyneladende kun tage
> > een mail ad gangen - ikke en hel mailbox. Er der nogle der enten ved,
> > hvordan man kan hakke sådant en mailbox op i enkelte mails, man så kan
> > give til procmail, få procmail til at læse en hel mail-box eller evt.
> > pege på et andet program, der kan gøre arbejdet for mig?
>
> Prøv at kigge på formail, den kan bl.a. splitte en mbox fil op og sende
> mails til procmail.
>
> /jrm
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Mon Nov 18 09:50:41 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:25 CEST