Re: [Forum] Sortering af mail

From: Jesper R. Meyer <jrm@upthere.dk>
Date: Mon Nov 18 2002 - 09:11:11 CET

On Mon, 18 Nov 2002 01:03:43 +0100 (MET) Esben Nielsen wrote:

> Jeg har brug for at sortere en masse _gamle_ mails. Jeg gik igang med
> at bruge procmail til det, men procmail kan tilsyneladende kun tage
> een mail ad gangen - ikke en hel mailbox. Er der nogle der enten ved,
> hvordan man kan hakke sådant en mailbox op i enkelte mails, man så kan
> give til procmail, få procmail til at læse en hel mail-box eller evt.
> pege på et andet program, der kan gøre arbejdet for mig?

Prøv at kigge på formail, den kan bl.a. splitte en mbox fil op og sende
mails til procmail.

/jrm
Received on Mon Nov 18 09:18:37 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:25 CEST