[Forum] Re: Sortering af mail

From: <lovechild@foolclan.com>
Date: Mon Nov 18 2002 - 08:19:07 CET

Er det ikke netop det Bogofilter er udviklet til?

 - David

Esben Nielsen writes:

> Hej,
> Jeg har brug for at sortere en masse _gamle_ mails. Jeg gik igang med at
> bruge procmail til det, men procmail kan tilsyneladende kun tage een mail
> ad gangen - ikke en hel mailbox. Er der nogle der enten ved, hvordan man
> kan hakke sådant en mailbox op i enkelte mails, man så kan give til
> procmail, få procmail til at læse en hel mail-box eller evt. pege på et
> andet program, der kan gøre arbejdet for mig?
>
> Esben
 
Received on Mon Nov 18 08:19:09 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:25 CEST