[Forum] Referat af mødet i mandags

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Wed Nov 06 2002 - 17:58:40 CET

Hej...

Lige et hurtigt referat af mødet i mandags:

Aftenen startede med et kort intro til Linux From Scratch hvor Henrik
Brix Andersen fortalte om hvilke ideer der lå bag projektet. Vi hørte
lidt omkring hvilke fordele og hvilke ulemper et sådant system har.
Brix' slides kan ses online på http://brix.gimp.org/slides/lfs/html/

Efter fordraget blev der installeret en Red Hat Linux 8.0 på en medbragt
PC (da vi langt om længe fandt nogle skiver vi kunne læse), der blev
rettet lidt op på nogle pakker efter et hardware skift og et par
netværksproblemer blev løst.

Resten af aftenen gik med at drøfte forskellige (Linux) relevante ting.

Der var i alt 22 deltagerer.

Tak for en god aften.
Brix & Kasper

HUSK: Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 3 december!

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Wed Nov 06 17:58:40 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:24 CEST