Re: [Forum] Debian unstable

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Fri Nov 01 2002 - 00:32:35 CET

On Thu, 31 Oct 2002 23:49:31 +0100 "Kasper Kamp Simonsen"
<kks@monsters.dk> wrote:

> Hvis jeg f.eks. skriver apt-get install screen så sker følgende...
>
> Unpacking screen (from.../screen_3.9.13-1.i386.deb)
> Setting up dash (0.4.1)...
> dpkg error procession dash (--configure)
> subprocess post-install script returned error exit status 1
> setting up screen (3.9.13-1)....
> errors was encounted while processing
> dash
> E: sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
>
> Det er lige eget om det er screen eller en anden pakker jeg prøver
> at installerer, jeg får sammen fejl :(

Har du checket om screen rent faktisk bliver installeret? Det vil jeg
umiddelbart tro at den gør.

Det er såvidt jeg kan se bare dash-pakken der er i stykker.
Du kan evt. trille ind på packages.debian.org og finde en lidt ældre
version af pakken, og installere den med dpkg -i <sti/til/til>.

Alternativt kan du muligvis finde en ældre version i din apt-cache, i
biblioteket /var/cache/apt/archives/.

Hvad sker der hvis du laver en apt-get remove dash --purge ?
Er der en masse ting der afhænger af dash?

Det er muligt du har sagt det før, men hvilken version af Debian kører
du?

-- 
Søren O.
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org
GPG signed mail preferred.
Received on Fri Nov 01 00:32:38 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:23 CEST