Re: [Forum] PciID for videokort

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Thu Oct 31 2002 - 18:58:02 CET

On Wed, 2002-10-30 at 20:00, Svend Erik Venstrup wrote:
> Skabes der "XF86Config samt XF86config-4" disse to filer,
> jeg har provet at fjerne dem en af gangen, det er fortsat ikke
> lykkedes at faa Xwindow op at kore.

Du har endnu ikke fortalt hvilken version af XFree86 du bruger...

> > Prøv evt. at udkommentere linier alá 'BusID "PCI:0:19:0"' i filen, som
> > XFree86 bruger som config fil. Dette gør, at BusID autodetekteres.
>
> Det er provet med en hoben af fejlmeddelser til folge

Det burde ikke give fejlmeddelelser.

> Jeg tror at problemet er video-kortet:

Det tror jeg ikke. Må jeg foreslå, at du medbringer PC'en til mødet på
mandag? Så kan vi kigge på den dér. Skærm, tastatur og mus (ps/2)
forefindes i lokalet.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Thu Oct 31 18:58:07 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:23 CEST