Re: [Forum] Debian 3.0

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Wed Oct 30 2002 - 21:32:56 CET

On Wed, 30 Oct 2002 19:47:38 +0100 Svend Erik Venstrup
<venstrup@mail1.stofanet.dk> wrote:

> Er det at sla debconf fra, saaledes det er muligt at bruge
> XF86Setup, som jeg har installeret paa maskinen. Jeg synes
> den er nemmere
> at bruge.

dpkg-reconfigure xserver-xfree86 og sig nej til om debconf skal
administrere din config fil.
Alternativt kan du blot redigere filen direkte, og fjerne
##Debconf##-tagsene[0] derfra. Så opfatter debconf det som om den ikke
skal administrere din fil.

[0] Det er muligt de ser en smule anderledes ud nu om dage, men de
skulle være ret lette at genkende.

-- 
Søren O.
GPG Public key: finger boll <at> db.debian.org
GPG signed mail preferred.
Received on Wed Oct 30 21:32:58 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:22 CEST