[Forum] Debian 3.0

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Wed Oct 30 2002 - 19:47:38 CET

Hej AaLUG

Er det at sla debconf fra, saaledes det er muligt at bruge
XF86Setup, som jeg har installeret paa maskinen. Jeg synes
den er nemmere
at bruge.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Wed Oct 30 19:36:50 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:22 CEST