[Forum] PciID for videokort

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Thu Oct 24 2002 - 22:48:38 CEST

Hej AaLUG

Hvordan kan det vaere der er forskel paa et video kort's
PciID naar jeg bruger "lspci" og
nar det samme kort skannes automatisk?

Naar jeg bruger lspci

Faar kortet: Trio32/64v nr: PCI-00:13:0

Naar kortet autodetectes af "scanpci" , et vaerktoj som
folger med XFree86.

fra: /var/log/XFree86.0.log

(--) PCI:*(0:19:0) S3 Trio32/64 rev84 Mem @
0xf0000000/26

senere i

(II) Primary Device is: PCI 00:13:0
(WW) SAVAGE: No matching Device section for instance (BusID
PCI:019:0) found
(EE) No device detected.

Hvilket tyder paa at der er en addresseringsfejl, eller
hvad?

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Thu Oct 24 22:39:16 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:21 CEST