Re: Sv: [Forum] At mounte en FAT-partition i Red Hat 8

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Mon Oct 21 2002 - 17:18:16 CEST

On Mon, 2002-10-21 at 17:06, Kristian Dalgård wrote:
> 1. Hvad betyder de to tal tilsidst i kommandolinjen? Den ene af jer skrev 2 tilsidst, men den anden skrev 0. Hm...

Det 6. felt i linierne i /etc/fstab er "fs_passno". Det indikerer i
hvilken rækkefølge filsystemer skal checkes ved boottime (Se evt. 'man
fstab'). "0" betyder at filsystemet ikke skal checkes ved boottime; for
et vfat filsystem ville jeg vælge "0".

> 2. Jeg bliver lidt nervøs når der bliver sagt 'fdisk' pga. det værktøj i DOS som kan bruges til at formatere harddisken med. Det er ikke sådan at når jeg bruger kommandoen fdisk med en forkert parameter (er det ikke det det hedder?),så er hele skidtet væk, vel?

Jo. Linux 'fdisk' er i funktionalitet ens med DOS 'fdisk' (det er nu
ikke til at formatere harddisken med; det er til at manipulere
partitionstabellen). Der burde nu ikke være nogen grund til at køre
'fdisk' for at løse dit problem...

> 3. Understøtter 'vfat' lange filnavne?

Ja.

Mvh
./Brix
PS: Det er en fordel at klippe overskydende tekst fra, når man svarer på
en mailingliste. Det gør det nemmere for andre at overskue mailen :)

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Mon Oct 21 17:18:17 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:20 CEST