Re: Sv: [Forum] At mounte en FAT-partition i Red Hat 8

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Mon Oct 21 2002 - 14:41:54 CEST

On Mon, 2002-10-21 at 09:53, Internetsnedkeren wrote:
> Er der noget med at man ikke skal skrive i filerne fra Linux for ikke at
> ødelægge filerne?

Ikke når filsystemet er FAT. Problemet kommer først ved NTFS, da Linux
(kernen) ikke fuldtud understøtter NTFS write.

> Kan man via wine (eller fx codeweawers wine) køre exe filer på denne måde og
> stadig ikke ødelægge dem?

Ja.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Mon Oct 21 14:41:55 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:20 CEST