Re: [Forum] At mounte en FAT-partition i Red Hat 8

From: Søren Boll Overgaard <aalug@fork.dk>
Date: Mon Oct 21 2002 - 00:16:25 CEST

Hej Kristian

On Sun, 20 Oct 2002 23:14:38 +0200
"Kristian Dalgård" <kristian.d@mail.dk> wrote:

> Her kommer mit første spørgsmål så:
> Jeg har Windows XP installeret på primærpartitionen og så har jeg en
> 22 GB partition til filer og en 3-4 GB partition til Linux. Som man
> kan regne ud, går opgaven nu ud på at mounte den store fil-partition
> under Linux. Filsystemet er FAT og såvidt jeg husker FAT32.

Du vil putte en linie i retning af følgende i filen /etc/fstab:
/dev/hda4 /mnt/c vfat defaults 0 2
Naturligvis med de korrekte værdier for hvor du ønsker at montere
filsystemet, og på hvilken disk partionen ligger. Hvis du er i tvivl om
disknummer/disknavn kan kommandoen fdisk utvivlsomt være dig til hjælp.

Hvis du putter en linie som ovenstående i /etc/fstab vil partionen
automatisk blive mountet ved næste reboot. Du kan dog også gøre et
manuelt med kommandoen:

mount /sti/til/partition

Håber det hjælper.

-- 
Søren O.                    ,''`. 
                       : :' :
public key: finger boll <at> db.debian.org  `. `' 
                        `-
Received on Mon Oct 21 00:16:30 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:19 CEST