[Forum] kommando prompt klokken

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Thu Oct 17 2002 - 23:37:08 CEST

Hvordan ser man den aktuelle tid i en terminal? Er der en kommando, der
hedder clock eller cat /proc/time eller lignende? (Jeg har ledt uden at finde
noget. Det eneste jeg finder er grafiske ure)

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Thu Oct 17 23:42:22 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:18 CEST