Re: [Forum] instalation af phpMyAdmin

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Thu Oct 17 2002 - 21:16:41 CEST

Knud Sørensen wrote:

Hej

> På Debian har man et pakke der hedder
> php4-mysql som skal være installeret
> for at man kan bruge mysql fra php.
>
> Jeg ved ikke om redhat er nogle tilsvarede.

Det var jo et godt spørgsmål. Nogen RedHat-hajer til stede på listen?

/Jens
Received on Thu Oct 17 21:16:19 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:18 CEST