Re: [Forum] apt-get install kde debian2.2r4 -> debian3.0-beta

From: Jesper R. Meyer <jrm@upthere.dk>
Date: Wed Oct 16 2002 - 20:22:28 CEST

On Wed, 16 Oct 2002 19:46:21 +0200 Svend Erik Venstrup
<venstrup@mail1.stofanet.dk> wrote:

> Alle gode ideer modtages.

Kør apt-setup og vælg en http/ftp kilde. Herefter kører du 'apt-get
update' og 'apt-get upgrade'. Du skal evt. kører 'apt-get -f install'
inden du kører 'apt-get upgrade'.

Herefter er det en smal sag at installere programmer og holde din
Debian up-to-date.

/jrm
Received on Wed Oct 16 20:25:13 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:17 CEST