Re: [Forum] apt-get install kde debian2.2r4 -> debian3.0-beta

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Mon Oct 14 2002 - 19:31:58 CEST

Frederik Dannemare wrote:

> Svend Erik Venstrup skrev:
> > hej AaLUG'er
> >
> > Ved brug af kommandoen:
> > "apt-get install kde" , for at faa installeret kde2.0 faar
> > jeg folgende fejlmeddelelse:
> > "E: Internal Error, couldn't configure a pre-depend.
> >
> > Hvordan slipper jeg uden om denne fejlmeddelelse?
>
> dine oplysninger er lidt sparsomme...
>
> 1.: hvad mener du for det første med debian3.0-beta (beta?)?

I subject staar der den overskrift som er paa CD-romerne
I debian2.2r4, 3 CD-rom plader.
I debian3.0-beta, 8 CD-rom plader.
Jeg udforer altsaa instalationen fra CD-rom plader, ikke fra nettet.

> 2.: kører du pt en ren potato, ren woody, eller en blanding?

Jeg tror det er en blanding. Jeg har udfort:
" apt-setup" indlaest de 8 plader.
"apt-get update && apt-get upgrade" uden fejlmeldinger.

> 3.: har du en ældre version af kde installeret allerede?

Hvis den var en del af "debian2.2r4" saa ja. Hvis ikke saa nej.

> 4.: hvordan ser din sources.list ud?

# See sources.list(5) for more information, especialy
# Remember that you can only use http, ftp or file URIs
# CDROMs are managed through the apt-cdrom tool.
#deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
#deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free
#deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free

# Uncomment if you want the apt-get source function to work
#deb-src http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free

#deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable non-US

deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-8 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-7 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-6 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-5 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-4 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-3 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-2 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386
Binary-1 (20020513)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
non-US/non-free non-free
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r4 _Potato_ - Official i386 Binary-3
(20011106)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r4 _Potato_ - Official i386 Binary-1
(20011106)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r4 _Potato_ - Official i386 Binary-2
(20011106)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r3 _Potato_ - Official i386 Binary-3
(20010427)]/ unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r3 _Potato_ - Official i386 Binary-2
(20010427)]/ potato contrib main non-US/contrib non-US/main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 2.2 r3 _Potato_ - Official i386 Binary-1
(20010427)]/ potato contrib main non-US/contrib non-US/main

> 5.: jeg vil gerne se _al_ output (lige fra din linie med "apt-get
> install ..."

Lilian:~# apt-get install kde
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  ark binutils bzip2 cpp cpp-2.95 debconf defoma dialog docbook fvwm95
g++
  g++-2.95 gadfly gcc gcc-2.95 gimp-python gobjc gobjc-2.95 gs
gs-common
  htmlgen kab karm kate kcalc kcharselect kchart kcoloredit kcron
kdebase
  kdebase-audiolibs kdebase-doc kdebase-libs kdelibs3 kdelibs3-bin
kdepasswd
  kdewallpapers kdf kdict kedit kfind kformula kfract kghostview
khexedit
  kiconedit kit kivio kjots kmail knewsticker knode knotes koffice
  koffice-libs konqueror konsole kontour korn koshell kpackage kpaint
kpm
  kpresenter kruler kscreensaver ksirc ksnapshot kspread ksysv kterm
ktimer
  kugar kuser kview kword libarts libbz2-1.0 libc6 libc6-dev
libcdparanoia0
  libdb2 libdb3 libdps1 libexpat1 libfam0 libfreetype6 libgdk-pixbuf2
  libgimp1.2 libgimpprint1 libgmp2 libgmp3 libgtk1.2 libgtk1.2-common
  libkdenetwork1 libkmid libkonq3 liblcms libldap2 libmimelib1 libmng1

  libncurses5 libnewt0 libogg0 libpaperg libpcre3 libpgsql2 libpng2
libpopt0
  libqt2 libreadline4 librpm4 libsane libsasl7 libssl0.9.6
libstdc++2.10-dev
  libstdc++2.10-glibc2.2 libungif4g libusb-0.1-4 libvorbis0 libxaw6
  libxaw6-dev libxaw7 libxml1 libxml2 libxslt1 locales nas-lib perl
perl-5.005 perl-5.005-base perl-base perl-modules procmail pydb
python python-bobo
  python-bobodtml python-bobopos python-dev python-elisp
python-examples
  python-extclass python-gdbm python-gdk-imlib python-gendoc
python-glade
  python-gtk python-imaging python-imaging-sane python-kjbuckets
python-mpz
  python-newt python-numeric python-pygresql python-xml python2.1
  python2.1-dev python2.1-egenix-mxdatetime python2.1-egenix-mxtools
  python2.1-elisp python2.1-examples python2.1-gdbm python2.1-imaging
  python2.1-imaging-sane python2.1-kjbuckets python2.1-mpz
python2.1-numeric
  python2.1-xml python2.1-xmlbase rpm secpolicy sed sgml-base
sgml-data slang1
  tcl8.3 tix41 tk8.3 whiptail xbase-clients xdm xlib6g xlib6g-dev
xlibs
  xlibs-dev xserver-common xserver-common-v3 xserver-s3 xserver-vga16
xutils
  zlib1g zope
The following packages will be REMOVED:
  blt blt-dev dpkg-python fvwm-common idle libgimp1.1.17 locale-ja
pyrite
  python-base python-graphics python-history python-imaging-tk
  python-mxdatetime python-mxstack python-mxtexttools python-mxtools
  python-pam python-pdb python-pmw python-rng python-tk python-wpy
python-zlib
  pythondoc rstart rstartd sgmltools-2 sulfur task-python
task-python-bundle
  task-python-dev task-python-web task-sgml task-sgml-dev task-tcltk
  task-tcltk-dev task-x-window-system xcontrib xmanpages xpm4g xsm
The following NEW packages will be installed:
  ark bzip2 cpp-2.95 defoma dialog g++-2.95 gcc-2.95 gobjc-2.95 gs
gs-common
  kab karm kate kcalc kcharselect kchart kcoloredit kcron kde kdebase
  kdebase-audiolibs kdebase-doc kdebase-libs kdelibs3 kdelibs3-bin
kdepasswd
   kdewallpapers kdf kdict kedit kfind kformula kfract kghostview
khexedit
  kiconedit kit kivio kjots kmail knewsticker knode knotes koffice
  koffice-libs konqueror konsole kontour korn koshell kpackage kpaint
kpm
  kpresenter kruler kscreensaver ksirc ksnapshot kspread ksysv ktimer
kugar
  kuser kview kword libarts libbz2-1.0 libcdparanoia0 libdb3 libdps1
libexpat1
  libfam0 libfreetype6 libgdk-pixbuf2 libgimp1.2 libgimpprint1 libgmp3

  libgtk1.2-common libkdenetwork1 libkmid libkonq3 liblcms libldap2
  libmimelib1 libmng1 libogg0 libpaperg libpcre3 libqt2 librpm4
libsasl7
  libssl0.9.6 libstdc++2.10-glibc2.2 libungif4g libusb-0.1-4
libvorbis0
  libxaw6 libxaw6-dev libxaw7 libxml2 libxslt1 nas-lib perl
perl-modules
  procmail python python2.1 python2.1-dev python2.1-egenix-mxdatetime
  python2.1-egenix-mxtools python2.1-elisp python2.1-examples
python2.1-gdbm
  python2.1-imaging python2.1-imaging-sane python2.1-kjbuckets
python2.1-mpz
  python2.1-numeric python2.1-xml python2.1-xmlbase rpm secpolicy
tcl8.3 tix41
  tk8.3 xlibs xlibs-dev xserver-common-v3 xutils
65 packages upgraded, 129 newly installed, 41 to remove and 266 not
upgraded.
Need to get 0B/89.8MB of archives. After unpacking 169MB will be used.

Do you want to continue? [Y/n]
Media Change: Please insert the disc labeled 'Debian GNU/Linux 3.0
beta _Woody_ - fsn.hu unofficial i386 Binary-1 (20020513)' in the
drive '/cdrom/' and press enter

E: Internal Error, Couldn't configure a pre-depend
Lilian:~#

> 6.: hvis du pt kun fetcher fra woody, har du så prøvet en "apt-get
> update && apt-get dist-upgrade" forinden din "apt-get install kde"?

Er provet med samme fejlmelding som omtalt ovenfor.

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Mon Oct 14 19:25:06 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:16 CEST