Re: [Forum] .bash_profile vs .xinitrc vs .xsession

From: Jesper Fruergaard Andersen <aalug@skydiver.dk>
Date: Mon Oct 14 2002 - 16:17:36 CEST

On Monday 14 October 2002 14:13, Henrik Brix Andersen wrote:

> kommandoer (bl.a. 'xset +fp ~/path/to/fonts') når jeg logger ind i X
> (via gdm - gnome display manager), hvor skriver jeg dem så?
>
> Jeg har prøvet at skrive dem i ~/.xinitrc (og chmod +x'et den), men den
> bliver åbenbart kun kørt ved 'startx', ikke ved gdm login?
>
> Jeg har også prøvet at skrive dem i ~/.xsession (og gjort den
> eksekverbar), men så bliver kommandoerne kun kørt ved valg af 'Default
> Session' i gdm (og så bliver for øvrigt KUN de kommandoer kørt, jeg får
> ikke nogen gnome-session startet op).
>
> Nogen der har nogle forslag?

Nu bruger jeg ikke selv gdm, men der bliver vel også kørt et session script
når man logger ind lige som i kdm og xdm. Det kommer jo så lidt an på hvordan
det er indrettet. Det er forskelligt fra dist til dist. Men normalt betyder
default af hvis ~/.xsession eksistere bliver den kørt som sessionmanager og
ellers en default. Når nu ~/.xsession bliver kørt som sessionmanager betyder
det du selv har ansvaret for at starte en window manager (hvis du vil køre
en) så det gør du bare. Det betyder i øverigt også at hvis du bare starter
window manageren uden exec vil scriptet fortsætte når du logger ud af window
manageren hvis nu du skulle have brug for at køre noget der.

Btw. i kde/kdm's standard session script bliver der ikke kigget efter
~/.xsession hvis man vælger andet end default.

-- 
Jesper
  4:00pm  up 26 days, 12:51,  5 users,  load average: 1.22, 1.11, 1.07
Received on Mon Oct 14 16:18:07 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:15 CEST