RE: [Forum] .bash_profile vs .xinitrc vs .xsession

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Mon Oct 14 2002 - 14:34:26 CEST

On Mon, 2002-10-14 at 14:32, Johannesen,Bjarke BZJ wrote:
> Så sætter du jo bare ind i pre scriptet, at den skal exec
> en fil i $HOME, og hvis filen ikke er der, skal den ikke gøre
> noget.

...og hvis jeg ikke har root adgang?

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Mon Oct 14 14:34:26 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:15 CEST