RE: [Forum] .bash_profile vs .xinitrc vs .xsession

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Mon Oct 14 2002 - 14:25:38 CEST

On Mon, 2002-10-14 at 14:22, Johannesen,Bjarke BZJ wrote:
> Da du bruger gdm, så se /etc/X11/gdm, der ligger de filer du leder efter.

Jeg ser ikke nogen grund til at gøre det globalt. Det må kunne gøres for
den enkelte bruger.

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Mon Oct 14 14:25:42 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:15 CEST