[Forum] .bash_profile vs .xinitrc vs .xsession

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Mon Oct 14 2002 - 14:13:54 CEST

Hej,

Hvis jeg ønsker at køre en række kommandoer, når jeg logger ind, kan jeg
skrive dem i ~/.bash_profile... men øsnker jeg kun at køre disse
kommandoer (bl.a. 'xset +fp ~/path/to/fonts') når jeg logger ind i X
(via gdm - gnome display manager), hvor skriver jeg dem så?

Jeg har prøvet at skrive dem i ~/.xinitrc (og chmod +x'et den), men den
bliver åbenbart kun kørt ved 'startx', ikke ved gdm login?

Jeg har også prøvet at skrive dem i ~/.xsession (og gjort den
eksekverbar), men så bliver kommandoerne kun kørt ved valg af 'Default
Session' i gdm (og så bliver for øvrigt KUN de kommandoer kørt, jeg får
ikke nogen gnome-session startet op).

Nogen der har nogle forslag?

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Mon Oct 14 14:13:54 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:14 CEST