Re: [Forum] Aalug social gathering

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Sun Oct 13 2002 - 21:52:54 CEST

On Sun, 2002-10-13 at 21:29, Bjarke Johannesen wrote:
> LOTR TT(http://us.imdb.com/Title?0167261) kommer snart, måske vi kunne arrangere en "geeks night out" til premiæren eller dagen efter ??

Mon ikke der er mange, der allerede har aftaler om hvem de skal se LOTR
TTT sammen med? Eller er det kun mig? Jeg stemmer for vi at finder en
anden film... ;)

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Sun Oct 13 21:52:54 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:14 CEST