[Forum] apt-get install kde debian2.2r4 -> debian3.0-beta

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Oct 12 2002 - 21:07:17 CEST

hej AaLUG'er

Ved brug af kommandoen:
"apt-get install kde" , for at faa installeret kde2.0 faar
jeg folgende fejlmeddelelse:
"E: Internal Error, couldn't configure a pre-depend.

Hvordan slipper jeg uden om denne fejlmeddelelse?

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Sat Oct 12 21:00:56 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:13 CEST