[Forum] Debian3.0.beta-i386 instalation paa IBM ThinkPad 380ED netforbindelse

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Oct 12 2002 - 11:42:30 CEST

Hej Aalug'er

Ovenstaaende installation er afsluttet og korer glimrende,
bortset fra en ting:

Der mangler en netforbindelse!

Under opstart kommer en dalogbog:

Debian GNU Linux
Choose your current network-envoironment !

"valg 1 " eth0 unknown
"valg 2 " new Set_up_new_envoironment

Ved at bruge "Valg1 " fortsaettes opstar som intet var
haendt.

Ved at bruge "valg 2 " kommer folgende dialogboxe

Enter the current IP-address "der
indtastes" =
172.16.0.3
Enter the netmask of the current subnet "der
foreslaas" = 255 .255.255.0
Enter the IP-address of the current network "der
foreslaas" = 172.16.0.0
Enter the broadcast-address of the current network "der
foreslaas" = 172.16.0.255
Enter the gataway-address of the current network "der
foreslaas" = 17 2.16.0.1
Enter the current profile's
value
= Hvad skal der staa her?

Der efter kommer der en dialogbox med folgende indhold:

Ther currrent contens of your /etc/netenv/netenv is as
fellows:

Derefter det ovenfor viste.

Trykkes <yes> fortsaetter opstart!
Trykkes <no> startes forfra!

hvad formaal tjaener dette??

Net forbindelsen kan startes med:
"/etc/init.d/networking start"
men derimod ikke automatisk ved opstart.

--
Hilsen svend
(-;>/
PS
PCMCIA kortets fabrikat m.v. ses paa denne mail
http://aalug.dk/pipermail/forum/2002-October/002494.html
Received on Sat Oct 12 11:36:15 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:13 CEST