Re: [Forum] Lets

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Fri Oct 11 2002 - 18:04:52 CEST

On Fri, 2002-10-11 at 18:00, Ole Guldberg Jensen wrote:
> Nu er vi alle ved at have forstået det! Knud's ide er ikke vellidt!
> Lad os nu se hvor meget aktivitet det skaber at have en ironisk/sarkatisk
> tone i et forum hvor man kan blive nedgjort for at lufte en ny ide.

Som de fleste også sagde den pågældende mødeaften, så er der absolut
intet i vejen med at komme med et forslag til forbedringer. Ja,
bestyrelsen har endda selv efterlyst sådanne blandt medlemmerne.

Men "bare fordi" en person kommer med et forslag, behøver alle jo ikke
synes, at det er en god idé. Derfor valgte vi at tage diskussionen her
på forum listen, hvor enhver kan lufte sin mening.

Du er også velkommen til at lufte din mening ;)

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
  "Cogito ergo sum"
               -- René Descartes
Received on Fri Oct 11 18:04:52 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:12 CEST