Re: [Forum] forsøg på at komme på forum

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Wed Oct 09 2002 - 11:43:44 CEST

Hej Bjørn

> Nu har jeg prøvet at afmelde mig og tilmelde igen så E-mail adressen

Bingo! - velkommen til :)

/Jens

-- 
"One Unix to rule them all, One Resolver to find them,
One IP to bring them all and in the zone to bind them."
Received on Wed Oct 09 11:43:43 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:10 CEST