[Forum] køb af bærbar

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sun Sep 29 2002 - 20:27:55 CEST

Er der nogen risiko ved at investere i en compaq p2 300 Mhz - Den KAN vel
køre linux mandrake og kde3, ikke?

-- 
Hilsen / Greetings
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19, 2.th
8000 Århus C
tlf. 86112234
mail: clw@get2net.dk
***running Linux Mandrake 8.2 kernel 2.4.18
Received on Sun Sep 29 20:32:26 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:08 CEST