[Forum] Netbank

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Sep 21 2002 - 19:32:12 CEST

Hej Aalug

Jeg skal til at bruge netbank.

Det har jeg provet tidligere.

Denne gang vilde jeg placere mine ID-filer paa en diskette.

Dette er ogsaa gjort, men efterfolgende, kan jeg ikke
umounte
/dev/fd0, og jeg kan ikke se nogle korende processer, med
"PS"

Findes der en kommando som kan vise hvilken proces som
bevirker at jeg faar folgende svar:

  [svend@Svend egne]$ umount /dev/fd0
umount: /mnt/floppy: device is busy

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Sat Sep 21 19:31:08 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:07 CEST