Re: [Forum] OT: 266 MHz FSB og DDR 333 MHz

From: Jesper Fruergaard Andersen <aalug@skydiver.dk>
Date: Thu Sep 19 2002 - 18:31:49 CEST

On Thursday 19 September 2002 14:15, Torben Andersen wrote:

> Jeg har et motherboard med VIA KT333 (DDR 333 MHz), men CPU'en (Athlon
> XP) kører jo stadig kun med en FSB på 266 MHz. Hvad hjælper det, at
> chipsættet og Rammen er så hurtige, når CPU'en er betydelig langsommere,
> når data fra Rammen skal hentes over FSB (flaskehals) ?? Eller har jeg
> misforstået noget og stiller (igen) dumme spørgsmål ??

CPU'en er vel ikke betydeligt langsommere. Den kan fint stå længe for sig
selv. CPU'en kan naturligvist ikke hente mere end FSB'en tillader, men der er
jo også AGP bussen og bussen til south bridgen som begge fx. kan snakke med
rammen udenom CPU'en.

-- 
Jesper
  6:13pm  up 1 day, 15:08,  1 user,  load average: 0.22, 0.08, 0.02
Received on Thu Sep 19 18:32:25 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:07 CEST