[Forum] java, tror jeg

From: Svend Erik Venstrup <venstrup@mail1.stofanet.dk>
Date: Thu Sep 19 2002 - 10:54:31 CEST

Hej Forum

Hvorledes haandteres denne file:

jre131_02.xpi

Jeg har hentet den fra Sun, og tror at der er

en java plug-in til Netscape

--
Hilsen svend
(-;>/
Received on Thu Sep 19 10:54:02 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:04:06 CEST